VME
Verifikimi i Matesave Elektrik

PSE VME?

Shërbime tepër të sigurta, paanshmeria dhe konfidencialiteti janë gurët e themelit të cilat na ngjitën shumë shpejt në kompanitë kryesore që ofrojnë testime dhe inspektimeve në tregun Shqiptar.
Suksesi ynë bazohet në vlerën tonë kryesore, njerëzit.
Me një edukim të diversifikuar dhe eksperiencë të madhe në fushat përkatëse, stafi ynë siguron një eksperiencë të shkëlqyer bashkepunimini me klientin.

Testimi
Testet e matësve elektrikë përbëhen nga disa teste që i referohen standardeve përkatëse për të përcaktuar nese matesi eshte konform kundrejt standardeve ose jo.

Inspektimi
Inspektimi realizohet në vendndodhjen e matësit elektrik, kudo ku klienti ka nevojë.

Mesoni me shume rreth sherbimeve qe ofron VME duke klikuar ketu

 

AKREDITIMI

Certifikatë Testimi 17025
VME sh.p.k më datë 09.01.2018 është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit për kryerjen e testimeve në stenda në përputhje me standardin  S SH EN ISO/IEC 17025:2017. VME është riakredituar më 16.09.2021, Certifikata mban numrin LT 074 dhe është e vlefshme deri më 15.09.2025

 

Certifikatë Inspektimi 17020
VME sh.p.k më datë 23.08.2018 është akredituar si Trupë Inspektuese për të kryer Inspektim sipas standardit S SH EN ISO/IEC 17020:2012. VME është riakredituar më 22.08.2022, Certifikata mban numrin TI 034 dhe është e vlefshme deri më 21.08.2026