VME

Terma dhe Kushte Teknike

Home  >>  Sherbimet  >>  Testim në Laborator me Hapje Makinerie  >>  Terma dhe Kushte Teknike

Këto “Terma dhe Kushte teknike të Shërbimit” do të zbatohen në të gjitha rastet kur kërkohet të kryet verifikimi i konformitetit teknik të matësit të energjisë elektrike, për të cilin OSSH kërkon edhe hapjen e makinerisë së matësit në prezencë të punonjësve të OSSH.

Kompania Verifikimi Matesave Elektrik shpk (VME) do të kryejë:

  1. Pranimin e Matësit Elektrik në Laborator
  2. Kontrollin e detajuar vizual të matësit elektrik nga jashtë,
  3. Testimin #1 që i referohet Testimi në gjendjen në të cilën matësi elektrik u dorëzua
  4. Hapjen e Makinerisë së Matësit Elektrik dhe kontrollin vizual
  5. Testimin #2 që i referohet Testimit pas hapjes së kapakut të makinerisë
  6. Fotografimin e të gjithë konstatimeve
  7. Vulosjen e Matësit Elektrik dhe dorëzimin e tij tek punonjësi i OSSH.

Për informacion më të detajuar dhe për të shkarkuar dokumentin e plotë përdorni butonin e mëposhtem.

Shkarko PDF

Nëse dëshironi të shkarkoni aktin e konstatimit të matësave të mëparshëm përdorni butonin e mëposhtëm.

Shkarko Akt Konstatim